Συνεργασίες

 
 
Οι συνεργασίες της ΚΑΤΡΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - LOGISTICS Μ.Ε.Π.Ε., στην Ηλιούπολη, με διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες αποτελούν αδιάσειστη απόδειξη της ισχυρής παρουσίας της στις εμπορευματικές μεταφορές.

«Παράσημο» για εμάς είναι το πελατολόγιό μας, που περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ιδιωτών, (μετακομίσεις οικοσκευών), εταιρειών - επιχειρήσεων, φαρμακοβιομηχανιων κλπ.

Η πολύχρονη εμπειρία μας σε συνδυασμό με τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων στον μηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, μας καθιστούν μια σύγχρονη και άρτια οργανωμένη εταιρεία ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Στα 20 χρόνια λειτουργίας, έχουμε δημιουργήσει μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και αμοιβαίας αποδοτικής συνεργασίας.

Οι εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε καλύπτουν όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως οι:
 
 
 
 
 
 
 
Famar ABE
 
 
 
 
 
 
 
 
Foodlink AE
 
 
 
 
 
 
 
 
Xerox ΑΕΕ
 
 
 
 
 
 
 
 
Novartis Hellas A.Β.Ε.Ε.
 
 
 
 
 
 
 
 
Roche Hellas Α.Ε
 
 
 
 
 
 
 
 
Pfizer Hellas A.E.
 
 
 
 
 
 
 
 
Merck Sharp & Dohme Α.Φ.Β.Ε.Ε
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biomerieux Hellas ΑE
 
 
 
 
 
 
 
 
Bristol-Myers Squibb A.E
 
 
 
 
 
 
 
 
Iasis Hellas ABEE
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre Fabre Farmaka ΑΕ
 
 
 
 
 
 
 
 
Ipsen A.E
 
 
 
 
 
 
 
 
Bayer Hellas ΑΒΕΕ
 
 
 
 
 
 
 
 
Pharmaswiss Hellas ΑΕ