Υπηρεσίες μεταφορών

 
 
Η εταιρεία Γ. ΚΑΤΡΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε., που εδρεύει στην Ηλιούπολη, χάρη στην εμπειρία και την εξειδίκευση των ανθρώπων της είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και σε πολύ προσιτές και συμφέρουσες για εσάς τιμές.

Συγκεκριμένα, παρέχουμε:
 
 
 
Διανομές Προϊόντων
 

 
Οι διανομές προϊόντων αποτελούν κομβικό σημείο των υπηρεσιών μας προς επιχειρήσεις. Για το σκοπό αυτό, οι υπηρεσίες διανομών παρέχονται από μόνιμης σύνθεσης συνεργεία (οδηγοί, φορτοεκφορτωτές), εξασφαλίζοντας την διενέργεια των διανομών της συνεργαζόμενης επιχείρησης με ασφάλεια και ταχύτητα. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες διανομών καλύπτουν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας και περιλαμβάνουν:
 • Φόρτωση από τον χώρο επιθυμίας της συνεργαζόμενης επιχείρησης,
 • Εκφόρτωση και τοποθέτηση στον χώρο επιθυμίας του πελάτη της συνεργαζόμενης επιχείρησης,
 • Διενέργεια εισπράξεων για λογαριασμό του αποστολέα.
 
 
 
Ταχυμεταφορές Δεμάτων - Μικροδεμάτων
 

 
Οι ταχυμεταφορές δεμάτων-μικροδεμάτων αποτελεί εξέλιξη της υπηρεσίας διανομών. Ειδικότερα, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση απρόβλεπτων, εξειδικευμένων ή ιδιαίτερα μικρού όγκου μεταφορών και διανομών, για λογαριασμό των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Μέσω της υπηρεσίας ταχυμεταφορών, οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις αποκτούν την απαραίτητη ευελιξία διανομών που τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά και οικονομικά τις απαιτήσεις των πελατών τους, βελτιώνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητά τους.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ταχυμεταφορών καλύπτουν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας και περιλαμβάνουν:
 • Φόρτωση από τον χώρο επιθυμίας της συνεργαζόμενης επιχείρησης
 • Εκφόρτωση και τοποθέτηση στον χώρο επιθυμίας του πελάτη της συνεργαζόμενης επιχείρησης
 • Διενέργεια εισπράξεων για λογαριασμό του αποστολέα

Το σύνολο των ειδών προς ταχυμεταφορά ασφαλίζονται έναντι κλοπής, φωτιάς και τρακαρίσματος, χωρίς επιβάρυνση των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
 
 
 
 
 
Μεταφορές - Μετακομίσεις - Συσκευασίες
 

 
Η εταιρεία μας είναι σε θέση να διεκπεραιώσει με ασφάλεια, ταχύτητα και ευελιξία, μεταφορές, μετακόμισεις και συσκευασίες:
 • Ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Εξοπλισμού γραφείων
 • Μηχανημάτων
 • Οικοσκευών

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες μεταφορών και μετακομίσεων καλύπτουν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας και περιλαμβάνουν:
 • Αποσυναρμολόγηση (επίπλων,κλπ)
 • Συσκευασία
 • Φόρτωση, μεταφορά στον τόπο προορισμού και εκφόρτωση
 • Τοποθέτηση στον ακριβή χώρο που επιθυμεί ο πελάτης
 • Αποσυσκευασία και συναρμολόγηση

Εκτός του στόλου των νεότευκτων (έως 5ετίας) οχημάτων και του εξειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, έχουμε στην διάθεσή μας μεγάλο εύρος φορτοεκφορτωτικών μηχανημάτων, όπως:

 • Αναβατόρια
 • Περονοφόρα (Clarks)
 • Γερανούς
 • Παλετοφόρα
Έτσι, διασφαλίζεται η ασφαλής, ταχεία και με την μικρότερη δυνατή όχληση, μεταφορά και μετακόμιση.
 
 
 
Ταχυμεταφορές Δεμάτων - Μικροδεμάτων
 

 
Η υπηρεσία διάθεσης εργατοτεχνικού προσωπικού απευθύνεται σε επιχειρήσεις, αλλά και σε ιδιώτες, που επιθυμούν:

 • Φορτοεκφορτώσεις κάθε είδους
 • Τεχνική υποστήριξη σε εργασίες κατασκευών – εγκαταστάσεων
 • Εσωτερικές μεταφορές – μετακομίσεις εντός του ίδιου κτιρίου
 • Διοικητική υποστήριξη επιχειρήσεων
 • Αποσυσκευασίες – Ανασυσκευασίες εισαγόμενων προϊόντων